Stjernehimmelen

På viten.no finnes en spennende interaktiv stjernehimmel. 

stjernehimmelen_640-640x320

Dette er en interaktiv stjernehimmel som viser dyrekretsen, greske og samiske stjernebilder. Dette kan være et nyttig hjelpemiddel for å lære om stjernebilder. Denne ressursen kan brukes til å gjenkjenne stjernebilder, se likheter mellom stjernebilder fra ulike kulturer og den kan være et utgangspunkt for fortellinger om stjernebilder. 

Viten.no: Stjernehimmelen