Månefaser

Her er en fin animasjon av månefasene fra viten.no

måne-470x320

I denne animasjonen ser du de ulike månefasene. Månefasene skyldes at vi ser den solbelyste delen av månen fra forskjellige vinkler etterhvert som den beveger seg rundt jorda. 

Viten.no: Månefaser

Månen bruker ca. 29,5 dager på en runde rundt jorda.

Kommentarer til animasjonen på side 2: I animasjonen står jorda i ro. Jorda roterer ca 29 ganger rundt sin egen akse per måned, noe som ville gitt et visuelt rotete inntrykk i animasjonen. Animasjonen viser ikke noen måneformørkelser. Retningen til månens bane er angitt med hvit pil. De stiplede linjene viser hva vi ser av det opplyste området av månen.

Bakgrunnsstoff om månen (naturfag.no)

Grubletegning om månen (naturfag.no)