Nyhet

Vinnarane av forskarfrøprisen 2019

Forskarfrøprisen gjekk i år til Skittenelv barnehage for "Hvorfor ser reinsdyrbæsj ut som mokkabønner?" og til Bjørnestien barnehage for prosjektet "Oi, se der! 1- og 2-åringer som oppdagere og utforskere". Vi gratulerer!

VinnereForskerfrøprisen2019

 

Skittenelv barnehage - Juryens grunngjeving: 

 

«Prosjektet tar utgangspunkt i dette spontane spørsmålet fra et barn en dag barnehagen besøkte en reinsdyrflokk. På veien til å finne et mulig svar, har barna utforsket og lært om reinsdyret, med spesielt fokus på hva de spiser til ulike årstider, samt tarm- og fordøyelsessystemet. De har brukt direkte undersøkelser, mikroskop, bøker, internett og eksperimenter i utforskingen. Barna har fått teste ut egne hypoteser, og målet har ikke nødvendigvis vært å finne eksakte svar, men heller ivareta og legge til rette for barnas nysgjerrighet og utforskertrang.

Prosjektet utmerker seg ved at det er barnas egne spørsmål, hypoteser og undring som er det helt sentrale i prosessen, og det viktigste elementet for framdriften. Personalet viser en imponerende evne og vilje til å respektere, og imøtekomme, barnas innspill. Bidraget dokumenteres godt gjennom bilder og gjengivelse av sitater fra barna. Prosjektet er initiert av barn, og barnas medvirkning er særdeles godt ivaretatt.»

 

 

Bjørnestien barnehage - Juryens grunngjeving:

 

«Barnehagen har ønsket å skape turglede og engasjement for naturen blant de aller yngste barna. Bidraget beskriver små barns oppdagelse og utforsking av fenomener i naturen gjennom nesten et år med både små turer i nærområdet, samt tilrettelagte aktiviteter inne i barnehagen. Mindre prosjekter skapes og gjennomføres ut fra det som fanger barnas umiddelbare interesse: lyden av fugler utenfor vinduet, en larve som faller fra et tre, insekter som summer, snø som smelter til vann om våren, den varme luften fra et bål. Dokumentasjonen viser en barnehage med respekt for aldersgruppens særegne måte å oppdage verden rundt seg; gjennom sansene, bevegelse, lek og utforsking. I prosjektet er biologi og delvis fysikk vektlagt. Barns egen naturfaglige utforsking er hovedfokus.»