Verdsrommet

TEMA

Verdsrommet

Temabilde Verdensrommet3x1 Verdsrommet opptar mange barn, ja, kanskje dei fleste av oss. Det er noko fascinerande og mystisk ved det. Modellane vi har laga for korleis den store verda er «skrudd saman» har endra seg opp gjennom historia, og det er eit område med mange spennande forteljingar.

På denne temasida har vi samla aktivitetar og ressursar om stjernene, solsystemet vårt og verdsrommet.

Rammeplanen

Fra kapittel 8 - Barnehagens arbeidsmåter

  • stimulere barnas undring og evne til å stille spørsmål, søke opplevelser, ta initiativ og mestre nye ting
  • gi barna varierte inntrykk og mulighet til å uttrykke seg på forskjellige måter
  • arbeide tverrfaglig og helhetlig og se de ulike delene i rammeplanen i sammenheng

Fra kapittel 9 - Natur, miljø og teknologi

Gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd.

 

Orion stjernebilde

Lag ditt eige stjernebilde

I denne aktiviteten kan du lage ditt eige stjernebilde på stjernehimmelen.

Forsøk og praktisk arbeid
Stjernehjul

Lag eit stjernehjul

I denne aktiviteten kan du lage eit stjernehjul (planisfære) som viser kva for stjerne som er synlege til ein kvar tid.

Forsøk og praktisk arbeid