Nyhet

Vinnere av forskerfrøprisen 2018

Forskerfrøprisen gikk i år til Røysing barnehage for Fugleprosjekt for småbarn og til Skavli barnehage for prosjektet Odd er et egg. 

Vinnere

 

Under Forskerfrøkonferansen som ble avholdt 4.-5 februar i Oslo, fikk Røysing barnehage og Skavli barnehage Forskerfrøprisen 2018 for sine prosjekter. Naturfagsenteret deler hvert år ut to priser til barnehager som har gode prosjekter. Kriteriene for prisen er:

  • stimulere til naturfaglig utforskning
  • fremme forståelse for bærekraftig utvikling
  • ivareta barnas nysgjerrighet og undring
  • vektlegge biologi, kjemi, fysikk, astronomi eller geologi i barnehagen

 

Røysing barnehage har hatt et prosjekt med fugler for barn i alderen 1-2 år. Barna har lært masse forskjellig om fugler, hvordan de lever, utseende til fuglene og hvilke lyder de lager. De har hatt fulgematere i barnehagen og dette har engasjert både barna og voksne. NRK Trønderlag har dekt saken både på nett og i regional nyhetssending, og prosjektet har skapt stort engasjement. 

 

Juryens begrunnelse

Dette er et prosjekt om fugler med utgangspunkt i noe barna var opptatt av. Barna var 1-2 år. De gikk mye på turer i skogen og barna gjenkjente etterhvert mange lyder. En fuglebok med lyder var til god hjelp. De hang opp fuglematere rett utenfor vinduene i garderoben i barnehagen slik at barna ofte kom inn og fortalte om fuglene som satt der og spiste tidlig på morgenen. Bidraget viser en god balanse mellom voksnes initiativ og styring og barnas initiativ og medvirkning. Prosjektet dokumenteres godt, med bilder og forklarende tekst. Vi ser aktiviteter i barnehagen, inne og ute, og vi ser engasjerte barn som lærer mye om fugler. Barna stimuleres til naturfaglig utforskning, arbeidet fremmer forståelse for bærekraftig utvikling og biologi er vektlagt i dette prosjektet.

 

Skavli barnehage har hatt et stort prosjektarbeid som de har kalt Odd er et egg. Som del av et større temaarbeid fikk barna fikk et oppdrag: Hvordan få Odd til å fly? Her har barna fått leke og eksperimentere med fysikkens lover og har undersøkt flere måter å få dukken Odd til å fly uten motor. Ulike teorier ble testet ut med stor iver. Prosjektet har engasjert barna i ulike former for problemløsing og ulike forslag til hvordan Odd kunne fly ble testet ut. 

Skavli barnehage

 

Juryens begrunnelse

Bidraget viser mange eksempler på hvordan barnehagen har tilrettelagt for eksperimentell og utforskende lek. Barnehagen forteller at barn i starten av året taklet uenigheter og konflikter ved å bryte en relasjon. Noen ganger måtte leken stoppes. Etter at prosjektet var godt i gang mestret barna uenighetene på en helt annen måte. Ved måltidene forteller de at barna delte erfaringer, lytter til hverandre og deltok i lengre samtaler rundt et tema. Prosjektet fikk positive ringvirkninger i barnas lek og samhandling med andre barn. Juryen vurderer det som positivt at rammen om opplegget og aktivitetene er valgt slik at barna viderefører aktiviteter og arbeidsmåter inn i egen lek. I dette prosjektet stimuleres barna til naturfaglig utforskning. Prosjektet ivaretar barns nysgjerrighet og undring og fagdisiplinen fysikk er vektlagt.

 

Saken er også dekket av barnehage.no