Hopp til hovedinnhold

Om forskerfrø.no

forskerfrø.no er ein nettstad med aktivitetar og nettressursar for barnehage.

Barna skal bli introdusert for forskerfrø i barnehagen før forskerspiren i grunnskolen. Forskerspiren er eit hovudområde i naturfag i grunnskolen som handlar om praktiske aktivitetar og utforskande arbeidsmetodar. Dette er tankar som også står sentralt i barnehagen. Frøet kjem før spiren og det har enormt potensial. Tenk på dei bitte små frøa som kan vekse til store trær om dei får dei rette vilkåra. Frøa er som barnehagebarna.

 

forskerfrø.no er ei teneste frå Naturfagsenteret.

Ansvarleg redaktør: Merethe Frøyland, leiar ved Naturfagsenteret

 

Kontakt oss:

forskerfro@naturfagsenteret.no

Postadresse: Naturfagsenteret, Pb. 1106 Blindern, 0317 Oslo

Tlf: 22 85 53 37 / 22 85 79 39