Rammeplanen

Rammeplanen  

 

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er helt sentral på forskerfrø.no. Til hvert tema vil du finne rammeplanpunkter som er overbyggende og som er hentet fra ulike kapitler. Hver aktivitet har rammeplanpunkter fra kapittel 9 - Barnehagens fagområder og primært fra området Natur, miljø og teknologi. De stedene aktiviteten berører andre områder, er disse også tatt med. 

Rammeplanen som helhet finner du her.