Spør ein fagperson

Her finn du fagpersonar som du kan sende spørsmål til.

biolog

Dersom du lurar på noko og du ikkje finn svar nokon stadar, kan du sende spørsmål til ein fagperson. Det er tidkrevjande å drive slike tenester, så ver sikker på at du ikkje finn svaret andre stadar før du sender spørsmål til fagpersonane.