Naturfaghjørne i barnehagen

Denne artikkelen viser hva et naturfaghjørne i barnehagen kan inneholde og noen tanker om hvilke positive effekter det kan ha å bygge opp et slikt hjørne.

Naturfaghjornet_forskningsutstyr2

Tingene som kan finnes i et naturfaghjørne, kan deles  inn i tre kategorier: felt- og forskningsutstyr, naturfagsmateriell og naturmateriale  og -skatter. Det er imidlertid en glidende overgang mellom disse kategoriene.

Med forskningsutstyr mener jeg ”verktøy” som ligner utstyret naturvitere bruker når de studerer og forsker på organismer og naturfenomener. Luper er et velegnet forskningsverktøy for barnehagebarn. Håndluper og toveisluper kan tas med på turer ut i naturen og kan skaffes til en forholdsvis rimelig pris. Heldig er den barnehage som også kan ta seg råd til å prioritere en ordentlig binokular lupe som kan stå på en fast plass lett tilgjengelig for bruk. Eller en lupe som er koblet opp til PC’en. Et dødt skrukketroll, en død flue en fuglefjær eller en stein blir annerledes fascinerende under en slik lupe. Kikkert bør finnes  i en barnehage. Andre aktuelle forskningsverktøy er for eksempel hover, sugeflasker og pinsetter til å fange småkryp med, terrarier til å oppbevare småkryp i og ulike typer bestemmelsesnøkler til å finne ut hvilke småkryp eller andre organismer barna  har funnet. Bestemmelsesnøkler finnes i ulike utforminger og for en rekke typer organismer, for eksempel: dyr i fjæra, dyr i ferskvatn, sopp og trær. Til lek med fysikk og kjemi trengs det andre typer utstyr, for eksempel, vekter, termometre, ledninger, magneter og batterier. Det er fint for barna å ha tematiske utstyrskasser tilgjengelig.

 

 

naturfagshjørnet-fugl

Forskningsutstyr

Naturfagsmateriell er annet materiell til arbeid med ”naturfagene” som for eksempel plakater og plansjer, puslespill, bøker og naturtro lekedyr og fingerdukker, puslespill med ulike  naturmotiver og  plakater av blant annet fugler, fisk og ville dyr vi jakter på. Det er også mulig å få flotte plakater gratis fra Eksportutvalget for fisk og fra Opplysningskontoret for frukt og grønt. Men kanskje det aller kjekkeste  er å lage plakater sammen med barna av bilder dere selv tar eller bilder dere finner på nettet.

Naturfagsmateriell

Annen type dokumentasjon av tema- og prosjektarbeid med naturfaglig innhold dere arbeider eller har arbeidet med, må selvsagt også få sin plass i naturfaghjørnet.

Naturmateriale og -skatter er kanskje de mest spennende tingene i et naturhjørne. Det kan være frø som spirer og planter som gror og vokser i vår – og sommerhalvåret, løker som utvikler seg høst- og vinter eller kanskje et lite akvarium med fisker i. Naturskatter kan være ulike naturmaterialer som barn og/eller voksne finner i naturen. Steiner og fuglefjær er fine naturskatter. Dersom fuglefjærene er skitne,  kan de vaskes med såpe og vann, så blir de like fine etterpå. Kongler og nøtter med eller uten spisespor etter ekorn, mus og fugler kan tas inn, likeens greiner spist på av f. eks. hare, hjort og elg.  Bilde av dyrebæsjer og gulpeboller passer utmerket i et naturfaghjørne. Det samme gjelder bilder av fotspor til fugler og pattedyr. Enda mer spennende blir spor- og sportegn samlingen dersom barna lager gipsavstøpninger av fotspor de  finner. Gevirer passer også flott inn i en sportegn-samling.  Det er en god ide å involvere barnas foreldre og besteforeldre i oppbygging av et naturfaghjørne.

  Naturfagshjørnet-naturskatter

Naturskatter

Utfoldelse i naturen fører ikke nødvendigvis og automatisk til naturfaglig kunnskap og forståelse hos barna. For det første er det ikke slik at barna alltid av seg selv retter sin oppmerksomhet mot naturens mangfoldighet og fenomener, selv om de ferdes ute i naturen. For det andre må undring og opplevelse bearbeides for at det skal utvikles kunnskap og forståelse. Tar vi med forskningsutstyr som hover, luper og kikkerter på turene ut i naturen, kan det være med på å rette oppmerksomheten på naturfaglige objekter og fenomener både hos barn og personalet. Ved bruk av naturfagsmateriell kan opplevelsene og erfaringene bli bearbeidet og utviklet til kunnskaper og videre interesse for ulike emner og natur. Naturskattene kan stimulere nysgjerrighet hos både barna og personalet og kan være utgangspunkt for å sette i gang med tema- og prosjektarbeid.