Utstyrsleverandørar

Her er eit utval utstyrsleverandørar som sel utstyr til barnehage og skole.

  Utstyrsleverandører

 

FIRST Scandinavia Partner

FIRST Scandinavia Partner er autorisert LEGO® Education-forhandlar og formidlar produkt som LEGO® MINDSTORMS®, LEGO® WeDo samt teknologi- og energiprodukt utvikla av LEGO® Education.

Fybikon

Leverandør av utstyr til naturfagundervisninga i norske skolar. Dei dekker heile skolespekteret frå barneskole til høgskolar.

Frederiksen (tidlegare KPT Komet AS)

Leverandør av utstyr til naturfagundervisninga i norske skolar. Dei dekker heile skolespekteret frå barneskole til høgskolar.

LEKOLAR AS

Leverandør av inventar og utstyr til alle læringsarenaer (interiør, klasseromskart, audiovisuelt utstyr, naturfagmateriell). Haaland & Hamre ble fusjonert inn i Lekolar AS i 2009.

Natur og fritid

Nettbutikk som blant anna sel insektsutstyr, kikkertar, teleskop, fuglekasser (m/kamera), forautomatar.

Norges Naturvernforbund

Ikkje-kommersiell nettbutikk med ein del unike læremiddel, for eksempel: fuglesang-CD, fugleplakatar og andre artsplakatar, laminerte feltplansjar/bordbrikker.