Forskerfrøkonferansen 2019 i Oslo

Forskerfrøkonferansen 2019 i Oslo ble arrangert 4.-5. februar. Rundt 270 deltakerne fikk innblikk i hva som rører seg både i praksisfeltet og forskningen.

Forskerfrøkonferansen

Nok en gang ble en fulltegnet konferanse arrangert i Lærernes hus i Oslo. Forskerfrøkonferansen arrangeres av Naturfagsenteret i samarbeid med Utdanningsforbundet og har ansatte i barnehagen som målgruppe.

I år var bærekraft et gjennomgående tema. Professorene Anne Sverdrup Thygeson og Dag Olav Hessen viste dette gjennom foredrag om henholdsvis Insektenes planet og Barn, bærekraft og undring. Deltakerne fikk også innblikk i hvordan høste fra naturen gjennom foredraget Vill mat - samarbeid og læring i barnehagen, som forskerne Kari Wallem Bøe, Tove Aagnes Utsi og Inger Wallem Krempig har jobbet med i barnehager i Alta. Jan Ingar Båtvik fra Høgskolen i Østfold gav mange fine eksempler på naturfag som spennende og engasjerende i barnehagen.

Fra praksisfeltet fikk tilhørerne inspirerende foredrag fra de tidligere forskerfrøprisvinnerne Håkon Sakshaug fra Midtstuen barnehage og Heidi Buvang fra Tusseladden friluftsbarnehage. Håkon tok for seg Utforsking og lek - hånd i hånd, og viste hvordan små barn kunne være forskere og leke og forske på ulike naturfaglige fenomener. I Tusseladden barnehage har de hatt et langt prosjekt med ruging av kyllinger i barnehagen. Disse prosjektene viste engasjerte ansatte og barn som sammen drev prosjektene videre med gode spørsmål, gode forslag, og mye lek og moro. 

Språk og matematikk stod også på programmet. Sofie Areljung fra Umeå Universitet snakket om hvordan vi kunne se kjernen i naturfag gjennom språket. Ved å se på verbet i en setning som omhandler et naturfaglig fenomen, ser vi samtidig kjernen i det naturfaglige - dette gjennom hva som er egenskapen i et fenomen. Anne Nakken fra Matematikksenteret tok for seg kjernen i matematikk som er se mønstre og sammenhenger. Matematikk er verktøyet som beskriver naturen. Barn ser mønstre og lager mønstre. På enkle måter kan barna gjennom dette utvikle matematisk forståelse.

Konferanse2019

I et forskningsprosjekt ble acrionkamera bruk i barnehageforksning. Kamera ble plasser på brystet til barn og forskerne fikk et unikt og uforstyrret innblikk i barns samtaler og bevegelser i naturen. Asbjørn M. Hov fokuserte på de etiske vurderingene som må gjøres når man involverer barn på denne måten. Han oppfordret til forsiktighet og etisk bevissthet hvis barnehagen ønsker å bruke slike kamera i sin barnehage, enten til å lage morsomme filmer eller som ledd i pedagigisk dokumentasjon.

Dag 1 ble avsluttet av Anders Isnes som er tidligere leder av Naturfagsenteret. Som fysiker er han opptatt av at barn leker med fysiske fenomen, og vi fikk fysikklek i praksis og mange fysikkforsøk servert på løpende bånd. Tradisjonen tro avsluttet vi dag 2 med zoolog Petter Bøckman fra Naturhistorisk museum. Han er fast inventar som siste foredragsholder på konferansene og snakket denne gangen om utrolige dyr. 

Barnehagesatsningen ved Naturfangsenteret tok i år opp videre utvikling av forskerfrø.no og prosjektet med realfagsløyper som Naturfagsenteret har hatt sammen med Matematikksenteret. Realfagsløyper er kompetanseutvikling i realfag for barnehage og skole, og vil være et viktig og nyttig verktøy for barnehagene fremover. Les mer på www.realfagsloyper.no

 

Vi legger ut foredragene etter hvert som vi får dette fra bidragsyterne