Vinnarane av forskarfrøprisen 2018

Forskarfrøprisen gjekk i år til Røysing barnehage for Fugleprosjekt for småbarn og til Skavli barnehage for prosjektet Odd er et egg. Vi gratulerer!

Vinnere

 

Røysing barnehage - Juryens grunngjeving: 

«Dette er et prosjekt om fugler med utgangspunkt i noe barna var opptatt av. Barna var 1-2 år. De gikk mye på turer i skogen og barna gjenkjente etterhvert mange lyder. En fuglebok med lyder var til god hjelp. De hang opp fuglematere rett utenfor vinduene i garderoben i barnehagen slik at barna ofte kom inn og fortalte om fuglene som satt der og spiste tidlig på morgenen. Bidraget viser en god balanse mellom voksnes initiativ og styring og barnas initiativ og medvirkning. Prosjektet dokumenteres godt, med bilder og forklarende tekst. Vi ser aktiviteter i barnehagen, inne og ute, og vi ser engasjerte barn som lærer mye om fugler. Barna stimuleres til naturfaglig utforskning, arbeidet fremmer forståelse for bærekraftig utvikling og biologi er vektlagt i dette prosjektet.»

 

Skavli barnehage - Juryens grunngjeving:

«Bidraget viser mange eksempler på hvordan barnehagen har tilrettelagt for eksperimentell og utforskende lek. Barnehagen forteller at barn i starten av året taklet uenigheter og konflikter ved å bryte en relasjon. Noen ganger måtte leken stoppes. Etter at prosjektet var godt i gang mestret barna uenighetene på en helt annen måte. Ved måltidene forteller de at barna delte erfaringer, lytter til hverandre og deltok i lengre samtaler rundt et tema. Prosjektet fikk positive ringvirkninger i barnas lek og samhandling med andre barn. Juryen vurderer det som positivt at rammen om opplegget og aktivitetene er valgt slik at barna viderefører aktiviteter og arbeidsmåter inn i egen lek. I dette prosjektet stimuleres barna til naturfaglig utforskning. Prosjektet ivaretar barns nysgjerrighet og undring og fagdisiplinen fysikk er vektlagt.»

 

Vedlegg