Hopp til hovedinnhold

Forskerfrøkonferansen 2020 i Oslo

Forskerfrøkonferansen 2020 ble arrangert i Lærernes hus 3. - 4. februar. En fullsatt sal fikk høre mye spennende fra både barnehager, forskere og andre nysgjerrige mennesker. For årets hovedtema var nettopp det: Nysgjerrighet!

 

Konferanse toppbilde

Som vedlegg til artikkelen finner du noen av presentasjonene fra konferansen

 

Nysgjerrighet på mange vis

Årets konferanse viste både variasjon av prosjekter i barnehagene og mye spennende forskning både innen naturfag og forskningsprosjekter i barnehagen. Felles for alt var at barn og voksne er nysgjerrige og ønsker å finne ut noe. Vi fikk innblikk i denne nysgjerrigheten gjennom tema som friluftsliv, verdensrommet, fysikk, insekter, teknologi, fugler og biologi.

Hva er nysgjerrighet?

I år åpnet konferansen med et innlegg fra to barnehageforskere fra Bergen, Marianne Heggen og Anne Lynngård. De har forsket på nysgjerrighet, eller som de sa selv, de er nysgjerrige på nysgjerrighet. Vi fikk et innblikk i hvordan nysgjerrighet uttrykkes hos barnehagebarn i ulike sammenhenger. Nysgjerrighet, undring og utforsking ble diskutert på mange vis og viste sammenhenger og utfordringer rundt begreper som kanskje er litt vanskelig å definere. 

Verdensrommet

Flere innlegg på konferansen knyttes til verdensrommet. Musiker Jon Larsen viste en fasinerende verden av stjernestøv, eller mikrometeoritter; små steiner på 0,3mm som faller ned på jorda når jorda suser gjennom verdensrommet. Nysgjerighet og tidkrevende arbeid gjennom mange år som har endret forskningen på dette internasjonalt. 

Med temaene Barnehager i verdensrommet og Verdensrommet i barnehagen, fikk vi lære om verdensrommet gjennom Nasjonalt senter for romrelatert opplæring på Andøya, og et fint og spennende eksempel fra prosjekt i Nepjarhaugen barnehage. Inn mot dette temaet viste matematikksenteret et fint prosjekt med stjernehimmelen i barnehagen. 

Biologi

Barn er opptatt av mye forskjellig innen biologien. Fugler, rompetroll, insekter og utseende til planter og dyr ble presentert på konferansen. Fjorårsvinnerne av Forskerfrøprisen for de yngste, viste et veldig spennende prosjekt med fugler for toåringer. Her ble barna eksperter på fuglenavn, lyder og utseende i løpet av projsektet. Prisen fikk oppmerksomhet også fra NRK TrønderlagMonica Krogstad viste at det er fullt mulig å drive mye spennende naturfag i en sentrumsbarnehage, med et rompetrollprosjekt. Zoologene Asbjørn M. Hov og Petter Bøckman tok for seg to spennende verdener, henholdsvis insekter og symetri i naturen. 

Friluftliv

Hva er friluftliv og hvordan kan vi ha ulike former for friluftsliv i barnehagen? Henrik Neegaard fra OsloMet har jobbet med Friluftliv i barnehagen i mange år og kom med mange fine betraktninger rundt friluftlivets gleder. Vi fikk innblikk i barns rolige og spennede friluftsliv, og eksempler på tradisjonelt friluftsliv, aktivitetsbasert friluftsliv og sanking i naturen. Han fokuserer på at naturen er et sted som innbyr, lokker, utfordrer og er et sted hvor barns nysgjerrighet stimuleres.

Teknologi

Liv Oddrun Voll for Naturfagsenteret viste oss et utvidet perspektiv på hva teknologi er. Hun gav tilhørerne nye perspektiver på teknologi som viser en større bredde, en enklere måte å tenke teknologi på og at det ikke må være knyttet til teknisket duppeditter. Teknologi favner så mye mer og barnehagen jobber masse med teknologi allerede. 

En barnehage som har benyttet seg av ulike former for teknologi er Skavli Barnehage som med prosjektet "Odd er et egg" vant forskerfrøprisen i fjor. Barna ville at dukken Odd skulle fly, og de testet ut en rekke teorier rundt dette, med vekslende hell, men med stor entusiasme. 

Forskerfrøprisen

  VinnereForskerfrøprisen2019

Forskerfrøprisen gikk i år til Skittenelv barnehage for "Hvorfor ser reinsdyrbæsj ut som mokkabønner?" og til Bjørnestien barnehage for prosjektet "Oi, se der! 1- og 2-åringer som oppdagere og utforskere". Vi gratulerer!

 

Forskerfrøkonferansen i Oslo 2021

Neste års konferanse arrangeres i Lærernes hus 1. - 2. februar 2021.