Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Kan binders flyte?

Det er lett å legge barberblad så de flyter på vannhinna. Det er vanskeligere med knappenåler. Og hvis en vil prøve med binders, blir det kanskje nødvendig med et roteromstriks.

  Vann Binders flyte synke

Klipp et lite stykke av et kaffefilter. Det skal være noe større enn bindersen. Du legger bindersen på et papir som synker etter en liten stund. Men det må ikke synke for fort, for da trekker det bindersen med seg. Vi brukte altså et kaffefilter, men noen former for tørkepapirer kan også brukes. Du kan få temmelig store binders til å flyte på vannet med denne metoden.

Vannet må være gullende reint og kaldt. Det er fantastisk hvor mye en må skylle for å få vekk de siste såperestene. Gni bindersen på forhånd mellom fingrene sånn at du legger igjen litt fett rundt metallet. Vi forutsetter at du ikke har vært borti såpe på en stund.

Hvis du drypper en dråpe vaskemiddel på vannet, kommer nok bindersen til å synke.

Visste du at..
Noen insekter går på vannhinna. Mygglarver henger i vannets overflatehinne. Hvis overflatespenninga blir liten, faller larvene av og drukner. I områder med mye malariamygg kan man spre oppvaskemiddel på sjøer og vann for å bli kvitt myggen.

 

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover

Personalet skal:

  • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen

 

Materialer og utstyr

  • Binders
  • Kaffefilter
  • Bolle med kaldt, helt rent vann
  • Saks

Bakgrunnsstoff