Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Overflatehinna til vann

Vann har mange interessante egenskaper. En av dem er at vann lager ei overflatehinne slik at vannet buler over kanten på et glass når vi fyller litt over kanten. Fyller vi for mye renner det over. Her er noen ulike måter å leke med overflatehinna.

Binders på vannhinne

Aktivitet 1

Vi begynner med en bolle med reint vann, helt fritt for eventuelle såperester. Skyll godt, men ikke tørk.

Ta tennsatsene av noen fyrstikker og legg fyrstikkene på vannet. La fyrstikkene bli våte over det hele. Hvis fyrstikkene kommer nær hverandre, ser vi at de trekker på hverandre. De legger seg inntil hverandre, og vi må bruke litt kraft for å få dem fra hverandre.

Legg et par barberblad på vannhinnen. For at de skal flyte, må de være tørre på oversiden. Hvis du ikke har barberblad, kan du bruke små binders eller biter av pappknivblad. Det er lettest med barberblad. Hvis barberbladene kommer nær hverandre, trekker de på hverandre de også. Men hva skjer om en fyrstikk kommer nær et barberblad? De liker ikke hverandre! Hvis vi lar fyrstikkene komme nær grensen mellom vann og fat (som vi antar er av glass), blir fyrstikken hengende fast i glasset. Barberbladet derimot vil bli skjøvet vekk fra kanten.

Aktivitet 2

En dråpe såpe er nok til å ødelegge vannets overflatehinne. Det kan vi undersøke på en enkel måte. Skyll bollen helt ren for såpe. Skyll lenge, men ikke tørk av bollen. Skyll hendene også. Bli kvitt all såpe!

Hell vann i bollen. Legg tre fyrstikker på vannet, og pirk fyrstikkene sammen til en trekant. For å markere vannoverflaten strør vi litt kanel utover vannet utenfor fyrstikktrekanten.

Drypp forsiktig en dråpe flytende vaskemiddel ned på vannet mellom fyrstikkene. Hva skjer?

Vannhinna sprekker på et blunk, og fyrstikkene farer fra hverandre.

Fyrstikk på vannhinne2

 

Faglig forklaring

Aktivitet 1

Vannhinna nær fyrstikken blir trukket opp langs fyrstikken. Langs glasset blir vannhinna også trukket oppover. Med barberbladet er det motsatt. Barberbladet presser vannhinna nedover. Det er krefter i vannhinna som holder fyrstikkene sammen og barberbladene sammen og som gjør at barberblad og fyrstikk frastøter hverandre. Der begge hinner buer samme vei, begge oppover ved de to fyrstikkene, eller begge nedover ved barberbladene, er det tiltrekking. Der hinnene går hver sin vei, er det frastøtning. Fyrstikken farer som et skudd inn mot midten når vi slipper den.

Vann trekker seg oppover langs glass, tre, papir og mange andre stoffer. Disse stoffene blir fuktige av vann. Barberbladene er oftest satt inn med olje. Oljen blir ikke fuktet av vann, og vannet blir skjøvet nedover. Stearin, smør, og mange andre stoffer blir ikke fuktige. Sjøfugler som ender og svaner blir ikke våte fordi fett i fjørdrakta frastøter vann. Noen insekter går på vann.

Aktivitet 2

Styrken av vannhinna mellom fyrstikkene blir kraftig redusert av såpen, mens vannhinna på utsiden er like sterk som før og trekker fyrstikkene utover. Mygglarver henger i vannets overflatehinne. Hvis overflatespenningen blir liten, faller larvene av og drukner. I områder med mye malariamygg sprer man vaskemiddel på sjøer og vann for å bli kvitt myggen.

Barns kommentarer og spørsmål

Det er mange ting som kan være spennende med vannhinna, både med den toppen som dannes over et glass, eller ting som kan flyte på den som man skulle tro skulle synke. I denne aktiviteten har mange barn kommet med utsagn om at bindersen er for tung til å flyte.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover 

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
  • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

Materialer og utstyr

  • Bolle med vann
  • Flytende vaskemiddel
  • Fyrstikker
  • Kanel
  • Barberblad (obs forsiktig) eller binders (av metall)