Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Vann som lim

Det er ikke bare lim som får to ulike deler til å feste seg sammen med hverandre. Andre ting kan ha en limeffekt. Kan vann fungere som et slags lim? I Midtstuen barnehage har barna utforsket hvordan vann kan virke som lim.

 

Vann-som-lim

Finn frem to gjennomsiktige plastikkplater og la barna få kjenne på dem. De er glatte. Det er ikke vanskelig å legge dem sammen og ta dem fra hverandre igjen.

Drypp så noen dråper vann på den ene platen og legg den andre oppå. Platene er nå vanskeligere å skille. Vannet fungerer som et «lim».

Faglig forklaring

De to plastplatene henger sammen fordi vannet fortrenger mye av luften mellom dem. Da er det ikke noe som trykker fra innsiden, samtidig som lufta trykker fra utsiden på begge sider. Undertrykket gjør at platene blir vanskelig å få fra hverandre.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover 

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen

 

Materialer og utstyr

  • Gjennomsiktige plastplater
  • Vann