Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Vannur

Tid er et spennende tema i barnehagen. Timer, sekunder, minutter, klokka og timeglass er begreper som brukes. I tillegg er begreper som snart, om ikke lenge, i morgen og neste uke noe som barna etter hvert skal få et forhold til. Vann kan være med på å illustrere tid med bruk av et slags timeglass med bruk av vann, et gresk vannur.

Vannur2

Vi leste gjennom teksten om vannur før vi startet og vi snakket om at det var slik de målte tiden når noen skulle tale eller snakke i «gamle dager». Barna syntes dette hørtes spennende ut som det gjerne gjør når noe involverer vann og vi trådde ivrig til verks

vannur tekst

Vi hadde noen utfordringer med å få vannstrålen til å treffe melkekartongen under, og vi erfarte at vannstrålen endret seg avhengig av vannmengden i melkekartongen som vannet rant ut av. Vi skulle måle tiden vannet brukte på å renne gjennom, men det var mye mer spennende å se hvordan vannstrålen endret seg med stort og lite hull. Vi tok etter hvert i bruk to melkekartonger der vi stakk hull med nål i den ene, mens i den andre klipte vi et atskillig større hull. Vi så raskt at vannet rant fortest ut av kartongen med størst hull, det var rett og slett fordi hullet var så stort, mente barna. Vi prøvde å tale hele tiden mens vannet rant ut av kartongen med lite hull, men det tok så lang tid at barna gikk tom for ting å snakke om. 

Barns spørsmål

Dette var et morsomt eksperiment. Vi sammenlignet vannuret med timeglass, den eneste forskjellen ifølge barna var at i et timeglass er det sand eller noe sånt … Og det var mye morsommere med vann over hele gulvet.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover 

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen

 

Materialer og utstyr

  • To tomme melkekartonger
  • Dyp tallerken
  • Saks/kniv