Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Skruer som går opp og ned

Dette er en aktivitet som synliggjør manuell og motorisert kraft hos barna.

 

Skruer1

I denne aktiviteten lærer barna om krefter og de blir presentert for en del begreper rundt dette. La barna få prøve å skru og spikre i kålrot og planker. Den myke kålroten er fin å begynne med.

Det er viktig at barna får stå slik at de har god arbeidshøyde. Det gjør at de får bedre håndtering på skrujern og drill. Aktiviteten kan gjøres både ute og inne. Det er viktig at en finner mykt materiell som er lett å skru i og skruer med stort hode. Vi borer ofte hull i plankene først sånt at det blir lett for barna å skru i. Skruene går opp og ned mange mange ganger!

Kålrot kan også være et godt materiell å bruke. Spesielt til å spikre i. Kålrot kan også være et godt materiell å bruke. Spesielt til å spikre i.

 

 

Tips

Del barna inn i små grupper for å kunne snakka med hver enkelt om hva som skjer. Presenter de for ulike begreper. Sørge for at de slipper å vente lenge på tur og for å holde interessen oppe. Ha alt utstyret klart.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover 

Personalet skal:

 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
 • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

Materialer og utstyr

 • Skrujern
 • Skruer
 • Planker
 • Hammer
 • Spiker
 • Kålrot
 • Liten drill