Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Tidsbruk
  • 1-2 timer

Lag helikopter av papir

På sommeren er det moro å se på lønnefrøene når disse faller fra trærne. De ser ut som små helikoptere! Her er en aktivitet hvor du kan klippe og brette lønnefrøhelikopter.

 

lønnefrø-640x320

Last ned malen Mal papirhelikopter (pdf) og klipp langs de fete linjene så du får 5 lønnefrø. Klipp videre langs de linjene som er merket med en saks. Brett langs de prikkete linjene. Brett ut de to vingene, men ikke helt på tvers, de skal stå litt på skrå oppover. Noen syns det er en fordel å brette sammen litt av den aller nederste enden av helikopteret. Da blir det kanskje mer stabilt. Nå kan du slippe helikopteret fra et vindu, eller du kan stå på en stol og slippe det. 

Lønnefrø

Visste du at...

Helikoptre kan skru seg oppover i lufta. Luftstrømmen rundt fugle- og flyvinger gjør at de kan sveve i høyden. Noen trær har frø som likner litt på vårt helikopter. Når frøene faller av treet, daler de langsomt, og vinden kan føre dem langt av sted. Sånn sprer disse trærne frøene sine over store områder.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
  • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi 

Personalet skal:

  • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen

 

Materialer og utstyr

  • Mal for helikopter (pdf)
  • Saks