Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Papirblomsten åpner seg

I denne aktiviteten skal barna lage ulike papirblomster som åpner seg når de legges på vannet. De får mulighet til å være kreative med utforming av blomsten og kan undre seg over hvorfor den åpner seg når den legges på vannet.

 

Blomster-i-vann2

La barna få utdelt hver sin papirblomst som de kan fargelegge. På den måten vil de gjenkjenne sin egen blomst videre i eksperimentet. Du kan bruke malen som ligger som vedlegg (pdf). Brett så hjørnene (kronbladene) inn slik at fargene ikke synes. Fyll en balje med vann og legg de brettede blomstene forsiktig oppå vannet.

Bladene vil etterhvert brette seg utover i vannet og bli til en vakker blomst.

Barns kommentarer og spørsmål

I barnehagen har barna vært veldig opptatt av sin blomst, fargene de selv velger å ha på blomsten og opplevelsen av å se den åpne seg.

 

Faglig forklaring

Papir består av fiber med små luftrom som etterhvert fylles med vann. Derfor bretter blomsten seg ut igjen når den blir liggende i vannet.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
  • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
  • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

Materialer og utstyr

  • Papirblomstmal
  • Fargeblyanter
  • Balje med vann