Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Varmluftsballong

Hva med å lage en varmluftsballong i barnehagen? Med bruk av en brødrister og en plastpose, kan barna få oppleve hva som skjer når luft varmes opp!

Varmluft ballong 5

Vi kan lage varmluftsballong av en plastpose og en brødrister.

Plasser en brødrister på gulvet. Brett en kartong rundt brødristeren og fest med teip. Få tak i en tynn søppelpose. Plasser posen over kartongen og pass på at den ikke kommer i kontakt med brødristeren.

Skru på brødristeren og se på hvordan posen utvider seg helt til varmluftsballongen gå til værs.

NB: Pass på at barna ikke kommer nær varmen fra brødristeren.

 • Varmluft ballong 2
 • Varmluft ballong 1
 • Varmluft ballong 3
 • Varmluft ballong 4
 • Varmluft ballong 6
 • Varmluft ballong 5

 

Tips

Fest noe med litt tyngde nederst på posen med teip (perler eller småstein), da stiger den rett opp.

Faglig forklaring

Det er oppdrift i luft akkurat som i vann. Brødristeren varmer luften inni plaskikkposen slik at den utvider seg. Den varme lufta veier mindre enn et like stort volum av den kaldere luften utenfor. Derfor stiger posen opp. Etterhvert avkjøles luften inne i posen, luften minker i volum og posen kollapser.

Barns spørsmål

Barn har mange fine undrende spørsmål i forbindelse med slike aktiviteter. Under gjennomføringen av denne aktiviteten spurte et barn: Blir lufta ødelagt nå? (I forbindelse med at posen ble satt over brødristeren, og barnehagelæreren forklarte at den varme lufta stiger opp i posen). En annen spurte hvorfor posen datt ned igjen? og «Er lufta er borte nå?»

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover 

Personalet skal:

 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen 

 

Materialer og utstyr

 • Stor lett plastpose
 • Kartong og teip
 • Brødrister