Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Luftrakett

Har du lyst til å gjøre noe som er virkelig gøy sammen med barna? Her kommer en oppskrift på hvordan dere kan lage en rakett av papir som kan gå høyere enn et ni etasjes hus. Garantert moro, lett å gjennomføre og koster nesten ingen ting å lage.

 

Luftrakett

 

Slik lager dere raketten (barna bør lage hver sin rakett)

 1. Rull et A4-ark på langs rundt slangen eller et kosteskaftslik at det blir en sylinder, og lim den sammen. Papirsylinderen skal være litt større i diameter enn slangen, slik at den kan gli lett på utsiden. Blir den for trang (tett), vil den sitte fast. Blir den for romslig, vil den slippe ut luft og da går ikke raketten høyt og langt.
 2. Brett papirsylinderen på tuppen og stift med stiftemaskin. Pass på at raketten blir helt tett i tuppen slik at ikke luft slipper ut.
 3. Raketten går lenger og rettere dersom den har styrevinger. (Se eksempel på styrevinger i vedlegget). Dette kan være en oppgave der barna kan prøve kreativiteten sin og teste noen hypoteser. Hvordan skal en styrevinge se ut for at den skal være god og hvor mange styrevinger bør raketten ha?

 

Slik lages utskytingsrampen

 1. Bruk for eksempel en stor tom brus plastflaske (enten bare brusflaske eller plastflaske). Til åpningen på denne skal dere feste en slange. Overgangen mellom flasken og slangen må være helt tett. For å få til dette, må dere finne en dimensjon på slangen som passer til flaskeåpningen. Kanskje kan en rørlegger eller hagespesialist hjelpe dere med å skaffe en slange som passer. Det kan være lurt å teipe overgangen fra flasken til slangen for å få det helt tett. Dere kan også bruke en slangeklemme.
 2. Flasken og slangen festes slik at den ligger støtt. Den kan f.eks være surret fast til en plankebit.
 3. Nå blir utfordringen å få den andre enden av slangen til å stå rett opp. Her kan dere finne en kreativ løsning sammen med barna. Vi har brukt noen metallbeslag vi fikk av en rørlegger. Det er sikkert mange andre måter å gjøre dette på, for eksempel å feste slangen til en trekloss eller et vinkeljern.

 

Slik skyter du opp raketten

Nå gjenstår oppskytingen. Alle bør være med å se på når rakettene skytes opp. Ta med alt dere har laget ut. Dere bør lage mange oppskytingsramper slik at dere for eksempel kan stille dem opp ved siden av hverandre og ”ta bølgen” fra den ene siden når dere skyter opp rakettene.

Papirraketten trer dere ned på den (ene) enden av slangen som er rettet opp i luften. En person tramper hardt på flasken. Da farer raketten til værs. Plastflasken blir flat, men den kan som regel rettes ut og brukes på nytt. Lette personer kan hoppe på plastflasken, men de bør holde hendene til en voksen, for flasken kan lett skli. 

 

Luftrakett 2

 

 

 

Tips

Det kan noen ganger vært lurt at en voksen har en fot på plankebiten når barna hopper på flaska. Da bøyer ikke utskytningsrampa seg.

Når dere kommer inn i barnehagen igjen, kan det være morsomt og lærerikt for barna at dere samtaler om hvordan raketten fungerer.

Faglig forklaring

I følge partikkelmodellen består luft av partikler i bevegelse, og inni flasken er det luft. Når en person hopper på flasken, vil luftpartiklene i flasken bevege seg raskere fordi volumet blir mindre. Trykket øker raskt i flasken, i plastslangen og dermed inne i raketten. Siden tuppen på rakketten er tett, blir trykket stort mot den lukkede enden. Det er dette trykket som får raketten til å fare til himmels.

Forsøket er også ypperlig til å illustrere energioverganger. Barna bruker muskelenergi til å hoppe opp i luften. Mens barna svever i luften, har de stillingsenergi. Når de treffer flasken, blir øker luftmolekylenes bevegelse og selve raketten blir satt i bevegelse. Stillingsenergien er omformet til bevegelsesenergi osv. 

Barns spørsmål

Her kan barns spørsmål dreie seg om alt fra hvorfro raketten skal stiftes i enden til hvor mye kraft man skal bruke når de skal hoppe på. De lurer også på hvor høyt den går og hvorfor den fyker til værs. Barna kan komme med egne teorier og teste ut høyde ut fra hvor mye kraft de hopper med.

Rammeplanen

 

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
 • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi 

Personalet skal:

 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen

 

 

 

 

Materialer og utstyr

 • A4 ark
 • Lim
 • Saks
 • Stiftemaskin
 • Tom stor plastflaske (f.eks. 1,5 liter brusflaske)
 • Plastslange (50 cm)
 • Plankebit
 • Tape (slangeklemme)