Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Samle dyr med lakenmetoden

Her er en enkel og billig måte å samle inn insekter og edderkopper som er i busker, kratt og annen vegetasjon.

  Lakenmetoden Foto: Asbjørn Magnar Hov

Denne metoden er veldig enkel for å fange opp insekter som er i trær og busker.

 • Legg lakenet flatt under et tre eller en busk
 • Slå med en pinne på greiner og røsk litt i buskene slik at det drysser ned på lakenet
 • Dra lakene ut i åpent lende og la barna samles rundt for å samle opp insekter og edderkoppdyr som havner på lakenet.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
 • får gode opplevelser med friluftsliv året rundt
 • får kunnskap om dyr og dyreliv

Personalet skal:

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd

 

Materialer og utstyr

 • Ett hvitt vanlig laken klippet opp i 1,5 x 1,5 m
 • En pinne du finner i skogen