Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Elektrisitet – Læringspakka

Denne aktiviteten tar for seg elektrisitet. Aktiviteten er en del av en felles nordisk læringspakke. Bakgrunnen for opplegget kan du lese om i vedlagt pdf-dokument.

Foto: Haukur Arason Foto: Haukur Arason

Introduksjon

Her beskrives to prosjekter som har til hensikt å styrke forståelsen av statisk elektrisitet hos barn i alderen 4 til 6 år, elektrisk ladede gjenstander og elektrisk kraft.

I begynnelsen burde man starte med å undersøke barnas forestiling om elektrisitet. Det kan man gjøre ved å stile spørsmål som: Hva er elektrisitet? Er det elektrisitet her inne? Hva gjør elektrisitet? Er elektrisitet farlig? Kan vi lage elektrisitet? Hvordan kan vi lage elektrisitet? Hva ville bli annerledes om elektrisitet ikke fantes? Har noen fått håret til å stå rett opp etter at det har vært kjemmet. Har fleecejakken vært rar etter å ha vært i tørketrommelen? Både i begynnelsen og på slutten av opplegget med barna er det viktig å minne om at elektrisitet kan være farlig. «Mye» elektrisitet er veldig farlig. Vi kan selv lage «litt» elektrisitet som ikke er farlig.  

Gjennomføring aktivitet 1: Elektriske ladete gjenstander

Barna prøver å gjøre gjenstander elektriske ved å gni de mot hverandre eller mot eget hår. Sitter de fast på veggen etterpå? Trekker de til seg andre materialer? Hvilket materiale er best til å elektrifisere andre gjenstander? 

Gjennomføring aktivitet 2: Elektrisk kraft

Her gjelder det å undersøke kreftene som oppstår i mellom gjenstandene som er blitt elektriske i aktivitetene over. Er det tiltrekningskraft eller frastøtingskraft som virker? Observere om kreftene virker på avstand eller bare ved berøring. 

Tips og erfaringer

Start begge oppgavene med barnas idéer om temaet gjennom samtaler. En veldig stor del av oppgavene er å oppmuntre barna til å uttrykke seg allsidig ved å fortelle, snakke sammen, tegne og bruke drama for å uttrykke sine tanker og opplevelse av oppgavene. Dette gjøres i starten på hver av oppgavene, mens det arbeides med materialet og i slutten på oppgavene. Læreren oppmuntrer barna til å arbeide med materialet ved å bruke spørsmål som vekker barnas nysgjerrighet og ved å rette oppmerksomheten mot viktige momenter som dukker opp i arbeidet med materialet.

Generelt kan vi forvente at barna har diffuse forestillinger om elektrisitet, som knyttes primært til bruk av elektrisitet i hjemmet. Det er viktig at læreren er observant på forestillingene til de barna hun arbeider med og oppmuntrer barna til å uttrykke sine tanker om elektrisitet og sine erfaringer mens prosjektet pågår.

Barna skal ha stor tumleplass for å arbeide fritt med materialet på sin egen måte. Man skal ikke gi barna instrukser, men oppmuntre dem med spørsmål eller at læreren gjør selv og barna vil følge etter. Det er avgjørende at barna ikke opplever at de blir styrt.

Det arbeides med konkrete håndfaste fenomen, barnas forestillinger og med noen få og avgrensede naturvitenskapelige idéer om elektrisitet. Erfaringen av prosjektet er den at barnehagelærerne ikke hadde problemer med å håndtere de situasjoner som dukket opp.

I utviklingsarbeidet viste det seg at oppgaver som disse påvirker barnas oppmerksomhet og det dukker opp situasjoner der barna diskuterer idéer knyttet til oppgavene. Det er derfor viktig at barnehagelæreren og barna har felles erfaringer å diskutere og tenke over.

Dersom det er mulig er det ønskelig at materialet er tilgjengelig for barna i det daglige arbeidet slik at barna kan utføre sine undersøkelser når de er interesserte. Mens oppgaven pågikk viste det seg at barna var interessert i å gjenta de praktiske undersøkelsene om og om igjen. Det vil også dukke opp anledninger for læreren til å referere til erfaringer fra prosjektet.

Prosjektene sammen med andre tilknyttede oppgaver, har lært de ansatte og barna at det å nærme seg forskjellige oppgaver med en åpen innstiling påvirker barnas undersøkelse av sine omgivelser. Det gjør at barna er åpnere for omgivelsene og klarere til å utføre forskjellige undersøkelser. Det øker barnas ordforråd og erfaringsverden. Barna hadde stor interesse for elektrisitet. Til å begynne med var vi bekymret for at elektrisitet kanskje var et for farlig oppgavetema, at det var en fare for at barna begynte å fikle med det. I begynnelsen av hver økt snakket vi derfor om hvor farlig elektrisitet var og at vi arbeidet med statisk elektrisitet som ikke er farlig. Det virket veldig bra. Disse øvelsene appellerer veldig til barna og de synes det er morsomt å arbeide med det materialet som inngår.  

Faglig forklaring

Naturvitenskapelig bakgrunn for aktivitet 1: Elektriske ladete gjenstander 

Gjenstander inneholder elektriske ladninger som kan være av to typer, enten plussladninger (+) eller minusladninger (-). De fleste gjenstandene vi møter i dagliglivet, har like mye av pluss- og minus ladninger og er derfor ikke ladet. Gjenstander som har mest av plussladninger, er positivt ladet, mens gjenstander som har mest av minusladninger, er negativt ladet. Hvis to ikke ladede gjenstander av forskjellig stoff (f.eks. ull og gummi) gnis sammen, kan ladninger overføres mellom gjenstandene slik at de begge blir ladet, da blir den ene gjenstanden positivt ladet og den andre negativt ladet. Forsøk som dette virker best i tørr luft, f.eks. når det er klart vær og frost. Gjenstanden holder på ladningen i en periode, avhengig av omstendighetene, og utladning kan skje ved berøring. Elektrisk ladede gjenstander kan påvirke andre elektrisk ladede gjenstander og også ikke ladede gjenstand av bestemt materiale. Gnidningselektrisitet skapt av f.eks. gummiballong og ullsokk, er ikke farlig. Derimot er elektrisitet som finnes i elektriske system i boliger og stikkontakter, meget farlig. Det er særlig viktig at barn forstår faren med elektrisitet, og at visse typer elektrisitet kan være veldig farlige, mens andre ikke er det. 

Naturvitenskapelig bakgrunn for aktivitet 2: Elektrisk kraft 

Mellom elektrisk ladede gjenstand virker krefter. Tiltrekningskraft virker mellom to gjenstander der den ene er positivt ladet og den andre er negativt ladet. Frastøtningskraft virker mellom to gjenstander som har samme ladning. Elektrisk kraft kan virke mellom gjenstander uten at de berører hverandre.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover

Personalet skal:

 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen 
 • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

Materialer og utstyr

 • små kuler av isopor
 • CD-cover
 • små papirbiter
 • ballonger
 • boks av aluminium
 • kammer
 • tynne vaskesvamper
 • ullstoff
 • fleecestoff
 • bomullsstoff
 • silke
 • plekseglass
 • plast
 • bomull
 • nylon
 • linjal
 • penner
 • trekubber