Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Håndflateorgel

Få med hele avdelingen i barnehagen på en morsom musikkaktivitet med bruk av håndflateorgel. Med litt forberedelse, har barnehagen et fint instrument de kan ta frem og leke med, både gjennom aktiviteter i temaet lyd og i lek med lyd og musikk.

Lyd-i-rør

Et håndflateorgel består av ulike rør med ulik lengde som gir forskjellige toner. Det er ett rør pr person og lyden lages ved at man slår røret mot håndflaten.

I høyre kolonne ligger mal til håndflateorgelet. Det er elektrikerrør som er kappet i nøyaktige lengder for å få de ulike tonene. Rør kan du få av en elektriker du kjenner eller kjøpe lengder på en butikk som selger elektrikerutstyr (bl.a. Clas Ohlson). Du kapper dem lettest med en skarp metallsag. De rette endene bør pusses med sandpapir før du begynner å spille. Bruk en sprit-tusj til å merke rørene med riktig tone. Det tar litt tid å lage et sett med rør, men når det først er lagd kan de tas frem når som helst for lyd og musikkaktiviteter. Kapper du flere rør som dekker de vanligste tonene, kan flere være med i et stort band som spiller håndflateorgel. Du vil oppdage at det er svært lett å lage en liten konsert basert på enkle sanger og melodier.

Når du skal spille holder du røret i den ene hånden, som vist på bildet, og slår enden på røret mot håndflata. Idet rørenden treffer håndflata, oppstår en dump tone som er bestemt av lengden på røret. 

I høyre kolonne ligger en pdf med forslag til ulike sanger dere kan spille.

Spill i vei!

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
  • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi 

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
  • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

Materialer og utstyr

  • Elektrikerrør (12mm indre diameter og 16mm yttre diameter)
  • Sprittusj
  • Metallsag
  • Sandpapir