Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Hvordan ser lys ut i vann?

I denne aktiviteten skal vi se hvordan lys oppfører seg i vann. Dette har de prøvd ut i Midtstuen barnehage.

Lys-i-vann

Fyll et gjennomsiktig kar med vann. Slukk lyset og lys med en lommelykt gjennom baljen slik bildet viser. Se på hvordan lyset beveger seg gjennom vannet. La barna beskrive de endringene som skjen rå du beveger lommelykta i ulike posisjoner

Videre utforskning kan være å tilsette farge til vannet.Vil lyset nå like langt? Endrer fargene seg?

Barns kommentarer og spørsmål

 I barnehagen har barna ofte kommet med mange innspill under denne aktiviteten. Det fleste spørsmål og kommentarer dreier seg om hva som faktisk skjer. Det å se endringer i lyset fenger.  

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
  • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

Materialer og utstyr

  • Gjennomsiktig kar f. eks. ildfast form i glass
  • Vann
  • Lommelykt
  • Hvitt ark
  • Vannfarge eller konditorfarge