Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Undersøk skjelettet ditt

I denne aktiviteten skal barna få bruke sine egne erfaringer til å forske på skjelettet sitt.

Skjelettet

Vi kan alle kjenne at det er noe hardt under huden og musklene. Alle virveldyr har et skjelett og dette kan barna utforske nærmere i denne aktiviteten.

Kjenn på det harde inni kroppen din. Undersøk og snakk om hvor det er lett å kjenne knokler. Hvor er skjelettet bøyelig?

Tegn et omriss av et barn på gråpapir. Prøv å tegne skjelettet inne i omrisset og sett navn på så mange deler som mulig. Barna  tegner skjelett inne i omrisset. Prøv å tell hvor mange bein det er i kroppen.

Se gjerne på en modell eller en plansje av et skjelett (pdf i kolonnen til høyre). Eller lag en skjelettsprellemann (se relatert aktivitet). Sammenlign skjelettet med skissen dere har laget.

Se på røntgenbilder av bein i kroppen. Dere finner bilder på internett. Klarer dere å finne ut hvor de ulike delene hører hjemme i kroppen? Noen av barna har kanskje brukket et bein eller de kjenner noen som har gjort det. Diskuter hvordan bruddskadene oppstod og ble behandlet.

Begreper som kan brukes er:

 • knokler – de enkelte delene av skjelettet
 • overarm, underarm, albu, håndledd, håndbak
 • lår, legg, knehase, ankel, akilleshel, vrist, fotblad, hæl
 • torso – menneskekroppen uten ben, armer og hode
 • skjelett – systemet som omfatter alle knokler i kroppen

Faglig forklaring

Nyfødte babyer har 270 ulike knokler i kroppen. Men etter hvert som man blir eldre, vokser noen knokler sammen. Derfor har voksne bare 206 forskjellige knokler i kroppen.

Hodeskallen har 26 knokler. Det er mulig å telle 18 av dem. De andre 8 er inne i hodet, 3 i hvert øre og 2 i ganen. Øreknoklene er de eneste knoklene i kroppen som er ferdig utvokst ved fødselen.

Andre dyr, som insekter og skjelldyr har skjelett utenpå kroppen, men ikke inni.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • får kunnskap om dyr og dyreliv
 • får kjennskap til menneskets livssyklus

Personalet skal:

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd 

 

Materialer og utstyr

 • Bred rull med gråpapir
 • Fargestifter
 • Røntgenbilder av ulike deler av skjelettet
 • Et skjelett

Kan utføres i sammenheng med

Vedlegg