Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Hvordan lever dyr under vann?

Har barna tenkt over hvordan fisker og andre dyr kan leve under vann? Har barna spurt om dette? Her er en aktivitet hvor vi kan gruble litt over dette temaet.

Fisk-under-vann

Noen barn lurer på hvordan fisk kan leve under vann, når vi mennesker ikke kan dette. Her er et par grubleoppgaver som kan brukes før dere drar ut og observerer dyr i ferskvann. 

GRUBLING 1: PUSTING

Alle dyr trenger oksygen. Du er også et dyr. Tenk deg at du skal bo under vann en uke. Hva trenger du for å kunne puste under vann? Hva slags utstyr kan du ta med, eller hvordan ville du ha endret kroppen din for å klare det? Bruk fantasien og kom med mange forslag. Tegn og forklar den beste ideen din. Diskuter de ulike forslagene i plenum. Her er noen tips  til denne grublingen.

  Tenk på alle dyrene som lever i vann.
Hvordan puster de? Tenk på alle dyrene som lever i vann. Hvordan puster de?

GRUBLING 2: UNNGÅ Å BLI SPIST

Farene under vann er mange. Det er ikke bare deg som er sulten. Hvordan vil du unngå å bli spist av andre? Hvordan vil du utstyre deg, forandre kroppen din eller oppføre deg? Bruk fantasien og kom med mange forslag. Tegn og forklar den beste ideen din. Diskuter de ulike forslagene i plenum. Her er noen tips  til grubling 2.

Tenk på alle dyrene som lever i vann.
Hvordan tror du de unngår å bli spist? Tenk på alle dyrene som lever i vann. Hvordan tror du de unngår å bli spist?

 

Faglig forklaring

Dyra i vann har ulike strategier som gjør at de får nok oksygen:

 • Noen får oksygen fra luft gjennom et sugerør: mygglarver, vannkalvlarver, vannskorpion.
 • Noen dyr tar med seg lufta ned ved hjelp av fine hår: vannkalv, rygg – og buksvømmer.
 • Gjelleutvekster: øyenstikker, døgnflue.
 • Hud kan fungere som gjelle: steinfluer.
 • Blodfargestoff (hemoglobin) som binder oksygen effektivt: fjærmygg.

Dyrene i vann har ulike strategier som beskytter dem mot å bli spist:

 • Gode til å svømme: døgnflue.
 • Kamuflasje: rygg- og buksvømmer.
 • Graver seg ned: muslinger
 • Bygger hus: vårfluer og fjærmygg

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
 • får kunnskap om dyr og dyreliv

Personalet skal:

 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
 • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

Bakgrunnsstoff