Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Lag akvarium i barnehagen

Barna opplever naturens under ved å samle, pleie og stelle med dyr i et ferskvannsakvarium. Samle ferskvannsdyr og planter og undersøk hva som skjer den dagen da en vakker øyenstikker kryper ut av sin gamle puppeham.

Lag-eget-akvarium

Barna samler dyr i et skogsvann. Snakk med barna om det å behandle dyrene forsiktig. De observerer dyrene og hvordan de oppfører seg. Snakk om hva som må gjøres for at alle dyrene skal trives i akvariet? Ta akvariet inn. Monter leselampe og termometer. 

LAG ET AKVARIUM

Vann: Fyll 2/3 av akvariet med vann fra ferskvann ute.
Sand: Finn sand i et grustak. Sanden vaskes ute i rennende vann. Bruk hageslangen ute for å unngå tette vasker. Den reine sanden legges i et 5 cm tykt lag på bunnen av akvariet. Pynt med fine steiner. Disse blir også skjulested for dyr som trenger det.
Planter: Vi bør helst plukke planter som vokser på bunnen i den dammen vi undersøker. Disse kan vi ta opp, skylle røttene og plante dem i sanden. Dersom de flyter opp, kan de støttes med noen steiner. Plantenes oppgave er å lage oksygen til de dyra som lever i akvariet. Plantene er også mat for en del dyr. Andemat og vasspest kan brukes.

En del dyr (øyenstikkerlarver, vannymfer) trenger strå eller pinner som stikker opp av vannet, slik at de kan klatre opp når de klekkes. Legg derfor i ei pen rot strå/kvister som stikker opp av vannet.

INSEKTERS TOTALE FORVANDLING

Det finnes mange under i naturen. Ett av disse er insektenes totale forvandling. Ved  å lage et ferskvannsakvarium i barnehagen kan barna få se vakre øyenstikkere og libeller krype ut av skallet sitt. En vanlig leselampe kan være lyskilde. Gled deg til å se det som skjer i akvariet. Hvis du vil lese mer om dette, kan du se på artikkelenInsekters vekst og utvikling.

NB! Følg med på temperaturen i vannet. Det bør ikke bli for varmt. Plasser akvariet på en kjølig plass i barnehagen (f.eks. et trekkfullt vindu).

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.
 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. 

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
 • får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
 • får kunnskap om dyr og dyreliv 

Personalet skal:

 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen

 

Materialer og utstyr

 • Akvarium
 • Ferskvann
 • Dyr og planter fra et skogsvann
 • Vasket sand og stein