Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Dyrk erter i vindauget

La barna følge med på spiring og vekst hos erter på ein spennande måte.

ertipose2

Spiring og vekst kan vi illustrere på ein enkel og fin måte i dette forsøket. 

Legg eit par gule tørka erter i ein gjennomsiktig plastpose saman med ein fuktig serviett. Lim posen fast til eit vindauge og følg med på kva som skjer.

Nokre frø treng ein kvileperiode der dei ofte tørkar inn og blir harde. Så kan frøet bli vekt til live igjen ved å legge det i kontakt med vatn. Inne i frøet ligg det eit lite embryo som kan bli til ei ny plante. Rundt embryoet ligg det mat (opplagsnæring) som den vesle planta kan ete av den første tida. Det er dette vi viser barna i denne aktiviteten. Snakk gjerne med barna om kva eit frø er, kva spiring er og korleis planter veks.  

To tørka gule erter i ein plastpose. To tørka gule erter i ein plastpose.

 

Etter ca. fire veker ser planta slik ut. Lageret av næring i frøet er nå bruka opp, og for at erta skal vekse vidare må ho bli sett i jord for å kunne ta opp meir næring gjennom røtene. Etter ca. fire veker ser planta slik ut. Lageret av næring i frøet er nå bruka opp, og for at erta skal vekse vidare må ho bli sett i jord for å kunne ta opp meir næring gjennom røtene.

Ved å sette planta i jord kan barna følge vidare med på korleis ho veks. Det kan også vere spennande å dele ei av ertene i to og undersøke korleis ho ser ut inni.

Dersom planta får vekse vidare i ei potte med jord, vil ho etter kvart produsere blomstrar og nye frøkapslar (erter) som kan bli dyrka opp. Barna får da erfaring med livssyklusen og leveviset til ei plante. 

Fagleg forklaring

Når frøet spirer, har det nok opplagsnæring til å sette små røter og til å gro ei spire som utfører fotosyntese. Når opplagsnæringa tar slutt, har planta komme langt nok til å skaffe vatn og næring på eiga hand gjennom røtene og blada.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring
 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover

Personalet skal:

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen 
 • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

Materialer og utstyr

 • blank plastpose med ziplås
 • to erter eller annan type frø
 • fuktig serviett/tørkepapir

Kan utføres i sammenheng med