Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Lag seljefløyte

Når sevja stiger og løvet spretter i mai og juni, er det perfekt for å lage seljefløyte.

Seljefløyte

I mai/juni går sevja i selje, det vil si at vann med næringsstoffer flommer i rikelige mengder i treet. Akkurat på denne tida er barken lett å skille fra veden. Når det begynner å bli for sent for seljefløyter, fordi det begynner å bli lite sevje, kan dere prøve rogn. Den er som regel litt senere ute.

Det trengs et emne uten kvist i det området der barken skal løsnes fra treet. Det er vanskeligere å finne et godt emne enn å lage selve fløyta. Fjorårsskudd er et godt tips. Finn et fingertykt emne, 7–11 cm langt, uten kvist eller knopper.

Seljefløyte kan lages både av selje, rogn og pil.

 1. Skjær gjennom barken
 2. Lag et hakk i emnet
 3. Slå løs barken og ta den av
 4. Skjær ut et stykke av veden
 5. Skjær bort en bit langs munnstykket
 6. Spytt på veden og skyv barkhylsa på plass igjen
 7. Legg munnstykket inn i barkhylsa  

 

Se Asbjørn fra Naturfagsenteret lage en liten seljefløyte.

Noen ganger kan det være lettere å lage små seljefløyter. Du kan bruke både selje og rogn. Små ferske kvister med litt avstand mellom knoppene er fine å bruke. Bare se her.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • får gode opplevelser med friluftsliv året rundt
 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
 • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi

Personalet skal:

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd 

 

 

Materialer og utstyr

 • Kniv
 • Emne av selje, rogn eller pil