Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Eplematematikk

Til alle tider har folk rekna med eple og pærer. Her viser vi at eplematematikk ikkje har gått ut på dato.

Eplematematikk

Det er mange måtar vi kan knytte eple til matematikk. Her er nokre forslag:

 • Kor mange eple kan vi legge etter kvarandre tvers over bordet?
 • Kan vi legge epla i rekke etter størrelse? Vi kan for eksempel måle med ein «målepinne» dersom det er vanskeleg å sjå forskjell på størrelsen.
 • Kan vi lage ein fargeskala av epla?
 • Vi kan gruppere dei raude epla, dei mørkeraude, mørkegrøne, lysegrøne, gule ...
 • Veging: Ei skålvekt illustrerer godt kva som er tyngst av to eple. Det kan vere moro å tippe først om kva for eple som er tyngst.
 • Med ei kjøkkenvekt kan vi finne ut kva for eit eple som er tyngst og kva for eit som er lettast.

Klassifisering er ein viktig del av det å få ting på plass, noko som gjer at vi skapar orden og struktur. Samleglede er spire til systematisering og klassifisering. Å kunne klassifisere bygger på at vi kan sjå samanhengar, likskapar og ulikskapar. Å ordne eller gruppere gjenstandar kan vi gjere ut frå mange forskjellige kriterium, f.eks. størst, minst, fargar, form, lett, tung, lang, kort … 

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold

Personalet skal:

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd

Kapittel 9 – barnehagens fagområder – Antall, rom og form

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger
 • erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse
 • undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter

Personalet skal:

 • bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere barna til matematisk tenkning
 • legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler

 

Materialer og utstyr

 • eple i ulik størrelse og med ulike fargar
 • kjøkkenvekt
 • skålvekt

Er bakgrunnsstoff for

Bakgrunnsstoff