Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Lag eit stjernehjul

I denne aktiviteten kan du lage eit stjernehjul (planisfære) som viser kva for stjerne som er synlege til ein kvar tid.

Stjernehjul

Eit stjernehjul (planisfære) er eit hjelpemiddel når du skal kjenne igjen stjerner og stjernebilde på himmelen. Still inn stjernehjulet etter dato og klokkeslett. Da viser det kva for stjerner som er synlege i dei ulike himmelretningane.

FRAMGANGSMÅTE

 • Klipp ut dei to hjula i vedlegget. Klipp ut det grå området på det minste hjulet.
 • Lim eit gjennomsiktig plastark bak det minste hjulet.
 • Sett ein splittbinders gjennom dei to hjula. Splittbindersen skal gå gjennom den svarte prikken på hjula.

SLIK BRUKAR DU HJULET

Still inn stjernehjulet etter dato og klokkeslett. Hald det opp mot himmelen og sjå etter stjernebilda.

 

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover

Personalet skal:

 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
 • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

Materialer og utstyr

 • liten splittbinders
 • plastark/overheadark
 • limstift
 • mal for stjernehjul (pdf)