Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Kikkert med stjernebilde

I denne aktiviteten kan barna lage ein enkel kikkert med stjernebilde i.

Kikkert-640x320

Her er oppskrift på å lage ein enkel kikkert for å lære om stjernebilde.

 • Klipp ut mønsteret til stjernebildet du har lyst til å ha i kikkerten.
 • Lim mønsteret på eit stykke aluminiumsfolie, og bruk nåla til å stikke hol gjennom papiret og folien.
 • Fest aluminiumsfolien og mønsteret over den eine enden av dorullen ved hjelp av ein strikk. Mønsteret skal peike ned i dorullen.
 • Hold kikkerten opp mot lyset og sjå på stjernebildet.
 • Lag ein stjernebildeprosjektør: Lys med ei lommelykt inn i dorullen, og peik mot veggen. Lyset i rommet bør vere slokke.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
 • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi

Personalet skal:

 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
 • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

Materialer og utstyr

 • mønster med stjernebilde (sjå vedlegg)
 • dorull
 • aluminiumsfolie
 • lim
 • splittbinders
 • saks
 • strikk
 • underlag, f.eks ei papplate
 • lommelykt