Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Fargelegg en dinosaur

I denne aktiviteten kan barna bli kjent med ulike typer dinosaurer og fargelegge disse.

Triceratops Dinofarg

Naturhistorisk museum har laget en serie ark med bilder av dyr fra Mesozoikum (dinosaurtiden), mest dinosaurer. Tegningene er enkle strektegninger med tykk ytterstrek som egner seg godt for fargelegging.

Du finner arkene fra Dinofarg her

Hvert dyr har en kort tekst om navn og leveforhold (for eksempel hva de spiste), og om hvor og når de levde. Dinofargarkene kan brukes som faktaark for de eldste barna.

Tegningene er anatomisk nøyaktige. I tillegg til dinosaurer, er det andre dyregrupper som levde samtidig med dem. Alle arkene har en bakgrunn som viser de plantene som var på den tiden. Dinofargserien gir et godt bilde av Mesozoikums varierte krypdyrfauna.

Tegningene reflekterer oppdatert viten om dinosaurene og dyr som levde samtidig med dem. Der det har vært mulig, har Naturhistorisk museum brukt egne funnmaterialer som grunnlag for rekonstruksjonen.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
  • får kunnskap om dyr og dyreliv

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen

 

Materialer og utstyr

  • Dinofarg - Dinosaurark (se lenke)
  • Fargeblyanter
  • Evt. Plastikkdinosaurer
  • Oppslagsverk om dinosaurer