Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

På bunndyrjakt

I denne aktiviteten skal dere fange bunndyr med stangsil. Aktiviteten beskriver hvordan du gjør dette i både stillestående og rennende vann.

Bunndyrjakt

Fange dyr i elva

Fyll plastbokser ca. 2/3 fulle med vann. Hold sila støtt mot bunnen med åpningen mot strømretningen. Rot med beina i bunnen foran silåpningen slik at steiner og grus løsner. Da mister noen av dyra som oppholder seg fotfeste og seiler med strømmen inn i sila. Når det er kommet litt sand og grus i sila kan dere skylle den i boksen slik at innholdet havner der. Først da er det lett å oppdage dyrene som følger med.

Fange dyr i stillestående vann

Beveg sila fram og tilbake tett over bunnen før dere skyller sila i boksen. Det er flest dyr i vegetasjonen.

Overføre prøvene til boks eller kar

Ikke ha for mye i sila når dere tømmer den i boksen. Da ser dere ingen dyr. Dersom boksen får stå i ro på bakken, begynner dyrene å bevege seg. Da er det lettere å oppdage dem. Ofte gjemmer dyrene seg under blader og steiner.

Overføre dyrene til mindre glass

Her kan testil og pinsett være til hjelp. Samle dyr som ser likens ut i samme glass.

Barns kommentarer og spørsmål

Aktiviteten pleier å engasjere masse og utbrudd som «Se her» eller «Se på den der!» er vanlig. Ofte kommer spørsmål som «Hva er det?» og «Hva blir den til (insektlarver)?». Under samtale med personalet har barna også spurt: «Hvordan kan den leve under vann?» og «Hva spiser den og hvem blir den spist av?»

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.
 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
 • får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
 • får kunnskap om dyr og dyreliv

Personalet skal:

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd

 

Materialer og utstyr

 • Hvite plastbokser
 • Stangsil
 • Samleglass (flere)
 • Liten tesil av metall
 • Bladpinsett
 • Lupe eller liten lupeboks
 • Lange støvler

Kan utføres i sammenheng med