Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Gjenstridig matpapir

Hva skjer hvis du legger et mellomleggspapir i hånda? Her er et enkelt triks som får barna til å undre seg veldig.

Legg et lite stykke mellomleggspa­pir på handflata. Etter noen sekunder, kanskje ett minutt, krøller papiret seg sammen slik vi ser på bildene. Snu papiret og det krøller seg andre veien.

Dette går ikke like lett med alle slags papir, men vi har fått det til med de typene matpapir vi har brukt. Papiret må ikke være for tykt. Det går ikke med porøst papir.

Matpapir1

Matpapir2

Det er lett å tro at dette må ha med varmen fra handa å gjøre, men se da på neste forsøk:

Her har vi lagt to mellomlagspapir på et svart papir. Den ene halvdelen av det svarte papiret er fuktet, den andre halvdelen er tørr. Vi ser at mellomlagspapiret på den våte delen krøller seg, mens det holder seg flatt på den tørre delen. Dette forsøket går med mange slags papir.

Matpapir3

 

 

 

Faglig forklaring

Når vi legger papiret på handa, kommer det ørlite fuktighet fra handa opp på undersida av arket. Fuktigheten trenger inn i porene på undersida som derfor utvider seg. Oversida av papiret holder seg tørt og utvider seg ikke.

Det andre forsøket går fortere enn det første fordi handa ikke er så våt som det svarte papiret.

Kommentarer/praktiske tips

I begynnelsen av forrige århundre ble mellomlagspapir ofte brukt som skille mellom matvarer, f. eks. i sjokoladeesker. Barn brukte da å leke med dette papiret og kalte det trollpapir. Trematerialer slår seg fordi det kommer mer fukt på den ene sida enn på den andre. Trematerialer vider seg ut i fuktig vær, og trekker seg sammen innendørs om vinteren

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen 

 

Materialer og utstyr

  • mellomleggspapir
  • papir
  • våt klut