Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Hvor blir vannet av når klær tørker?

Her er et fint forsøk barna kan gruble litt over om fenomenet fordamping.

Studer grubletegningen. Hvem tror dere har rett? Hvordan kan vi finne ut hvem som har rett? La barna komme med forslag som kan prøves ut.

FordampingGruble

Slik kan dere undersøke saken nærmere:

 1. Fukt to like plagg, f.eks. to sokker. Begge skal være så våte at det drypper av dem. Pakk den ene sokken godt inn i en plastpose slik at det ikke kommer luft til. Heng den andre opp på en snor.
 2. Observer sokkene de nærmeste dagene. Er det noe forskjell? Hva er årsaken til forskjeller? Slutter den dryppende sokken å dryppe? Blir den allikevel tørrere etter hvert? Tørker sokken inni plastposen? Kan det være stoffet i sokken som gjør at vannet forsvinner?
 3. Diskuter om dere har opplevd fordamping i andre sammenhenger.

Faglig forklaring

Våte klær tørker fordi vannet siger nedover og det drypper av dem og fordi vann avgis som vanndamp (usynlig gass) til luften. Fordampingen fortsetter lenge etter at klesplagget har sluttet å dryppe.

Våte klær som pakkes inn i plast, tørker ikke. Det skyldes at lufta i posen inneholder så mye vanndamp som mulig, og lufta kan derfor ikke ta i mot mer vanndamp

Kommentarer/praktiske tips

I stedet for grubletegning kan du bruke en hånddukke til å lansere problemstillingen: Tørker en sokk bedre i en plastpose enn når den henger til tørk på en snor? Dukken kan argumentere med at som ligger i tette poser, holder seg tørt. Så hvorfor ikke tørke noe i en pose?

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover

Personalet skal:

 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen

 

Materialer og utstyr

 • to små like klesplagg, f.eks. to sokker
 • plastfolie
 • klesklype
 • snor
 • grubletegning