Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Lag eit periskop

I denne aktiviteten skal du lage eit periskop som kan brukast blant anna til å sjå på andre utan sjølv å bli sett.

periskop

  Periskop

 

 1. Kopier figuren i den vedlagte pdf-fila over på eit stykke kartong.
 2. Klipp til figuren og brett han saman til eit firkanta røyr. Lim saman røyret.
 3. Så teipar du fast en spegel i kvar ende, slik at spegelflata vender inn mot røyret.
 4. Kikk inn i det eine holet, og finn ut kva du ser. Nå kan du sjå andre utan sjølv å bli sett. Du kan f.eks. gøyme deg under eit bord.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
 • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi

Personalet skal:

 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen 

 

Materialer og utstyr

 • to speglar, 2,5 cm x 5 cm eller litt større
 • ein saks
 • ein A4-kartong
 • lim
 • teip