Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Lag en propell drevet av vann eller luft

I denne aktiviteten kan barna lage en propell som kan drives av luft eller vann. 

Propell

Dytt pinnen gjennom en klump med modelleire. Klipp over fire plastskjeer og press dem inn i leiren som vist på figuren. La pinnens ender hvile på noe slik at pinnen lett går rundt. Blås mot propellen. Får du den til å gå rundt? Går den rundt hvis du tar bort en skje? To skjeer som er plassert rett etter hverandre? To skjeer som er plassert lengst fra hverandre? Press alle fire skjeene inn i leiren igjen og sett et plastkar under propellen. Hell en tynn vannstråle mot skjeene. Får du propellen til å gå rundt?

Ta med aktiviteten ut:

Har barnehagen en bekk i nærheten, kan barna prøve å få propellen til å gå rundt ved bruk av vannkraft.

Kommentarer/praktiske tips

I Norge har skovlhjul drevet av vann blitt mye brukt til å male korn og til å drive sager. Nå brukes vannkraften mest til framstilling av elektrisk energi. På midten av 1800-tallet fant svensken John Eriksson på å bruke propell til å skyve en båt gjennom vannet, og fra begynnelsen av 1900-tallet ble propeller også brukt i flyvemaskiner. Disse propellene ser litt annerledes ut enn de vi har laget her.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen 

 

Materialer og utstyr

  • Modelleire
  • 4 plastskjeer (store eller små)
  • Strikkepinne/blomsterpinne
  • Plastboks
  • Flaske med vann