Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Propell drevet av luft

Lag en propell av papir!

Propellen

Bruk et A4-ark, hvitt eller farget ark, og klipp det til så det blir kvadratisk. Klipp halvveis innover mot midten fra hvert av de fire hjørnene. Ta annenhver flipp, stikk en knappenål gjennom dem, bøy dem til og stikk knappenåla gjennom midten av arket. Du kan holde i knappenåla på baksida av propellen, eller du kan stikke nåla inn i enden av en pinne. Når du skyver propellen fram gjennom lufta, så skyver lufta propellen rundt. Du kan også holde propellen stille og blåse på den.

Kommentarer/praktiske tips

Vind driver vindmøller som ble brukt til å male korn og å pumpe vann, men nå mest til framstilling av elenergi. På midten av 1800-tallet fant svensken John Eriksson på å bruke propell til å skyve en båt gjennom vannet, og fra begynnelsen av 1900-tallet ble det også brukt i flyvemaskiner.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen

 

Materialer og utstyr

  • Papirark
  • Saks
  • Knappenål
  • Pinne