Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Såpeenergi

Hva skjer når du legger en fyrstikk med litt såpe på den ene enden i en bolle med vann?

Såpeenergi

Vi må ha en bolle med vann. Vannet må være helt fritt for såpe, så skyll og skyll og skyll mange ganger. Ikke tørk bollen etterpå. Skyll hendene også.

Fest litt såpe til enden av en fyrstikk. Du må være helt rein og fri for såpe på den handa du holder fyrstikka i.

Slipp stikka på vannet. Har du fått bort all såpa, tar nok fyrstikken en tur rundt i bollen.

 

 

 

Faglig forklaring

Foran fyrstikkbåten er vannhinna rein og sterk. Bakerst blir vannhinna ødelagt av såpa. Den sterke hinna forrest trekker båten framover. Båten går ikke særlig lenge, for såpeoppløsningen ødelegger snart hele vannhinna. Jo større kar du har, dess lengre går båten.

Rammeplanen

 

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen 

 

 

Materialer og utstyr

  • Bolle med reint vann
  • Fyrstikker
  • Såpe