Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Vannets kretsløp på vinduet

Naturfaglige blikkfang som stimulerer til observasjon kan være så mye forskjellig i barnehagen. Prøv denne aktiviteten med vannets kretsløp i en plastpose.

Vannets kretsløp

Bruk helst en plastpose med flat ziplås på toppen. Fyll den med litt farget vann og heng den opp i et solvendt vindu. Følg med posen etter en stund. Hva skjer?

Bruk gjerne en stor pose eller flere små slik at dere kan sammenlikne. Er det forskjell på små og store poser? Er det forskjell på farget og ikke farget vann, og betyr mengden av vann noe?

Faglig forklaring

Når sola skinner på posen, vil vannet fordampe og stige opp i posen. Når lufta blir mettet, kondenserer vanndampen på innsiden av plastposen. Der blir den til vanndråper som renner nedover som regn. Dette er en illustrasjon på vannets kretsløp.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen

 

Materialer og utstyr

  • Plastpose(r), gjerne med flat ziplås på toppen
  • Litt vannmaling e.l. til å farge vannet med
  • Tråd eller tape til å henge opp posen med