Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Dybdesyn

Hvorfor har vi to øyne? Det kan vi illustrere med denne enkle aktiviteten. Det skal vise seg at det blir vanskeligere å bedømme avstand når du lukker et øye!

Dybdesyn

 

Denne aktiviteten er fin for å illustrere hvorfor vi har to øyne. 

Plasser en flaske på et bord foran deg. Sett deg slik at flasketuten er i øyehøyde og er plassert omtrent 20 cm fra deg. Hold hånden for det ene øyet og prøv og stikk blyanten ned i flaskeåpningen. Klarer du å treffe på første forsøk? Gjenta med begge øynene åpne. Hvorfor er det slik?

 

 

 

Faglig forklaring

Når vi ser på en ting, mottar hjernen to bilder, ett fra hvert øye. Fordi øynene våre er plassert et stykke fra hverandre, vil de registrere to litt forskjellige bilder av det vi betrakter. Hvor mye øynene vinkles for å se på en gjenstand og hvordan de fokuserer, forteller også hjernen noe om hvor langt bort tingene er plassert. Sammen med et bilde fra hvert øye vil disse opplysningene etter behandling i hjernen gi oss opplevelsen av dybde. Når det ene øye er lukket, vil dybdesynet bli mye dårligere, og det blir vanskelig å bedømme avstanden til flaskeåpningen.

Kommentarer/praktiske tips

I naturprogrammer på tv har vi ofte sett at ugler beveger hodet att og fram sideveis. Det gjør de for å bedre avstandsbedømmelsen. En person som har mistet synet på ett av øynene, klarer seg kanskje like så godt som oss andre, fordi han bruker andre erfaringer til avstandsbedømmelse. Kanskje ser han størrelsesforskjeller bedre enn oss, kanskje har han lært seg til å bevege hode litt sideveis, for å få ulike synsvinkler til det han ser på.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • får kunnskap om dyr og dyreliv

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen

 

 

 

 

 

Materialer og utstyr

  • Flaske
  • Blyant