Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Test din retningshørsel

Kan det ene øret ditt oppfatte lyd før det andre?

Retningshørsel

 

Fest traktene i hver ende av plastslangen. Merk av midten på slangen med en tusj.

En står med traktene for ørene og slangen strukket rett ut på gulvet bak seg som vist på bildet. En annen slår med metalldelen av en saks på ulike steder på hver side av midtpunktet. Hvilket øre som mottar lyden først markeres ved å løfte pekefingeren på den siden. Prøv først langt fra midtpunktet og så nærmere og nærmere. Hvor langt fra midtpunktet slår du før personen ikke kan bestemme fra hvilken side klikket kommer fra? 

 

 

 

Faglig forklaring

Hjernen beregner lydretningen på bakgrunn av forskjeller i lydens ankomsttid og lydstyrke ved de to ørene. Når lydkilden er nærmere det venstre øret vil lyden komme fram til dette øret litt før det når det høyre. Lydstyrken er også lavere ved det høyre øret.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • får kunnskap om dyr og dyreliv

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen

 

 

 

Materialer og utstyr

  • 2 trakter
  • Plastslange (ca. 7 m)
  • Saks
  • Tusj