Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Mynten ned i flaska

Dette forsøket illustrerer friksjon, treghet og barnas hurtighet på en fin måte. Få mynten ned i flaska!

Ring og mynt over flaske

 

Det er ikke alltid lett å være hurtig. En klassiker er å trekke duken vekk under serviset på et bord. Ofte går alt i bakken. Denne aktiviteten er super for å illustrere trehget, friksjon og hurtighet også for de minste barna.

Lag en ring av kartong og teip sammen. Balanser en mynt på kartongringen over en flaske med vid hals. Slå ringen vekk med et vannrett slag inne i ringen enten med en pinne eller med pekefingeren. Slaget bør være så kjapt som du får det til. Mynten farer ikke av gårde, men havner nede i flaska.

 

 

Faglig forklaring

Når du slår til ringen, strekker kartongen seg ut i vannrett retning samtidig som den trekker seg sammen loddrett. Den kartongdelen mynten hviler på, beveger seg ikke bare bortover, men også nedover. Det blir nesten ikke friksjon igjen til å trekke på mynten. Den faller praktisk talt rett ned.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen

 

 

 

Materialer og utstyr

  • Kartong
  • Tape
  • Mynt
  • Pinne
  • Flaske med vid hals