Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Ballong i flaske

Klarer du å blåse opp en ballong som er stukket ned i en flaske?

Ballong i flaske

 

En ny ballong er som regel tung å blåse opp. Blås den litt opp. Hold igjen åpningen og klem på ballongen sånn at du strekker gummien. Blås inn mer luft og gjør det en gang til. Når gummien har vært strukket et par ganger, er det lettere å blåse den opp. Hvis vi stikker en ballong ned i en flaske og trær ballongen over flaskehalsen, greier vi ikke å blåse opp ballongen. Det må være et hull i flaska. 

Bor eller smelt et hull langt nede på flaska. Stikk ballongen inn i flaska, brett ballongåpningen over flaskehalsen og blås. Nå går det fint. Mens ballongen er oppblåst, tetter du hullet med fingeren. Da blir det som på bildet lengst til høyre. Du kan også tette hullet med en teipbit før du stopper å blåse.

 

 

Faglig forklaring

Hvis vi prøver å blåse opp ballongen uten hull i flaska, vil lufttrykket inne i flaska hindre oppblåsingen. Men hvis det er hull i flaska, blir lufta i den trengt ut når vi blåser inn i ballongen. Når vi har blåst opp ballongen og tetter igjen hullet, blir det undertrykk inne i flaska som hindrer ballongen fra å trekke seg sammen.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover 

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen 

 

 

 

Materialer og utstyr

  • Plastflaske (1/2L)
  • Ballong
  • Syl