Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Blås papir fra hverandre

Hva skjer når du prøver å blåse to papirbiter fra hverandre?

 

Papir

 

Ta to A5-ark og trekk dem over en bordkant så det blir en bøy på dem. Hold én av papirbitene foran munnen med papirbøyen oppover, slik du ser på bildet over. Blås! Papirbiten løfter seg oppover!

 

 

Papir 2 Papir 3

 

Ta en papirbit i hver hand, slik du ser på bildene. Papir­­bøyene går inn mot hver­andre. Blås pa­pir­­bitene fra hver­andre. Det greier du ikke! Det motsatte skjer. Papirbi­tene går sam­­men, og kanskje får du en skramlelyd i tillegg.

 

 

 

Faglig forklaring

Der det er trangt, må lufta strømme fortere, og der blir det lavere trykk enn ellers. Dette er Bernoullis prinsipp. Da du blåste over arket i det første forsøket, hevet arket seg. Når det blåser over mønet på et hus, kan det bli undertrykk over taket, og lufttrykket inne i huset skyver taket av.

Når du blåser mellom de bøyde papir­arkene, blir det trangt for luftstrømmen, - og lite trykk. Vanlig trykk på utsida av arkene klemmer dem sammen.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover 

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen 

 

 

 

 

Materialer og utstyr

  • To papirark A5