Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Varm luft utvider seg

I denne aktiviteten kan vi på en fin måte illustrere egenskapene ved varm og kald luft. Vi kan snakke med barna om at luft kan utvide seg og trekke seg sammen. Kanskje kan barna få en begynnende forståelse for begreper som tetthet, trykk og temperatur.

Varmluftkaldluft

 

Ved å varme opp eller kjøle ned lufta inni en flaske, kan vi illustrere hvordan luft utvider seg eller trekker seg sammen (og dermed endrer tetthet) ved ulike temperaturer. Dette forsøket fungerer best når det er stor temperaturforskjell, så bruk gjerne kokende vann og vann med isbiter.

Fremgangsmåte

Fest en ballong på en 0,5L flaske. Sørg for å presse ut lufta i ballongen før den settes på. Finn frem en bolle med kokende vann og en bolle med kaldt vann. Begynn med å sette flaska ned i det varme vannet og se hva som skjer. Når ballongen har blåst seg litt opp, sett flaska i det kalde vannet. Gjør dette frem og tilbake noen ganger.

Spør barna om hvorfor de tror dette skjer. La de komme med ulike forslag og diskuter disse forslagene sammen.

 

 

 

Faglig forklaring

Når vi setter flaska ned i det varme vannet, varmes lufta inni flaska opp. Varm luft tar mer plass enn kald luft og vi sier at lufta utvider seg. Dette danner et større trykk i flaska, og siden vi har plassert en ballong på toppen, dyttes lufta ut i denne og den blåser seg opp.

Når vi plasserer flaska i isvann, kjøles lufta ned, trykket i flaska blir mindre, lufta tar mindre plass og ballongen tømmes for luft.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover 

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen 

 

Materialer og utstyr

  • Skål med varmt/kokende vann
  • Skål med isvann
  • 0,5L flaske
  • Ballong