Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Luft flytter vann

I dette forsøket blir det vannsøl og mye moro. Ved hjelp av et sugerør og litt vann i et glass, kan vi bruke luft til å flytte vann 

Luft flytter vann 1

 

Det er gøy å leke med vann og i denne aktiviteten skal vi bruke luft til å sprute vann. Slik gjør du:

 • Klipp et sugerør i to, og klipp eventuelt bort den bøyde delen
 • Sett den ene delen ned i glasset med vann
 • Med den andre delen skal du blåse hardt rett over sugerøret som er nede i vannet (se bildet)
 • Det er en fordel at det blåses med en vinkel som er fra undersiden. Her må dere prøve dere litt frem og finne det punktet der vannet spruter ut.

La barna komme med forslag til hvorfor dette skjer og snakk sammen om de ulike forslagene. 

 

 

Faglig forklaring

 I dette forsøket gjelder det samme prinsippet som for flyvinger, Bernoullis prinsipp. Der lufta går raskt dannes et lavtrykk. Når det dannes et lavtrykk ett sted, må et være et høytrykk et annet sted. På en flyvinge går lufta fortere over vingen. Da dannes det et lavtrykk over vingen og et høytrykk under vingen som gjør at vingen løftes opp. I forsøket over dannes det et lavtrykk over sugerøret som står nede i vannet og det dannes et høytrykk i bunnen av sugerøret. Vannet skyves da opp gjennom sugerøret og sprutes ut.

Dette prinsippet brukes i for eksempel malingssprøyter som har malingsbeholderen under. 

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover 

Personalet skal:

 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen 

 

 

Materialer og utstyr

 • Sugerør (tykk type)
 • Saks
 • Et lite glass med vann